Chuen |
Ji Xiang Temple @ Pao Ma Mt.(四川康定跑馬山吉祥禪院) , Kangding, Ganzi, Sichuan, CN